Warranty

PowerRouter Fabrieksgarantie

Ons kwaliteit borgingprogramma waarborgt dat elke PowerRouter exact volgens de specificaties worden geproduceerd en grondig is getest voor het verlaten van de fabriek.

Garantietermijn van 5 jaar

De Nedap-fabrieksgarantietermijn is 5 jaar vanaf de aankoopdatum van de PowerRouter.
De garantievoorwaarden zijn gebaseerd op de Europese richtlijn 99/44/EG, terwijl de wettelijke rechten onverminderd van toepassing zijn.

Verlengde garantietermijn

 • Indien u geen Nedap-certificaat voor uitgebreide garantie in uw bezit heeft, kan geen beroep worden gedaan op een eventueel verlengde gararntietermijn. Nedap heeft altijd het recht om ons een kopie van een dergelijke verklaring te vragen.

Garantievoorwaarden*

 • Als een PowerRouter defect raakt tijdens de garantietermijn van de betreffende PowerRouter, wordt een van de volgende diensten, gekozen door Nedap, verleend zonder enige kosten voor materialen, maar exclusief de arbeidskosten:
 • Reparatie bij Nedap N.V.
 • Reparatie ter plaatse
 • Omruilen voor een  ander apparaat (van gelijke waarde, uitgaande van model en leeftijd)
 • Pro rata restitutie van de aankoopprijs van de PowerRouter.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Garantieclaims en aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade zijn uitgesloten als deze voortkomen uit:

 • Schade door transport en opslag
 • Verkeerd installeren en/of in bedrijf stellen van de PowerRouter anders dan in de instructie/handleiding vermeld staat; v.b. het installeren van een overmatige hoeveelheid zonnepanelen welke een overdimensionering van het systeem veroorzaakt of een nadeling effect heeft op de technische/economische levensduur van de PowerRouter (zie handleiding).
 • Modificaties, wijzigingen of reparatiepogingen gedaan door niet-opgeleid en niet-erkend personeel
 • Verkeerd gebruik of ondeskundige bediening
 • Onvoldoende ventilatie van het apparaat
 • Het niet opvolgen van de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften
 • Overmacht (d.w.z. blikseminslag, overspanning, storm, brand, externe invloeden)
 • Uiterlijke afwijkingen die geen invloed hebben op de werking van de unit
 • Schade door vocht en/of omgevingsinvloeden

*Nedap behoudt zich het recht voor de unit te vervangen door een unit met gelijkwaardige of betere specificaties, uitsluitend ter beoordeling van Nedap.